در پایان رقابت های کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان که روزهای شنبه و یکشنبه در شهر زاگرب کرواسی برگزار شد که تیم ایران با کسب ۳ مدال طلا توسط ایمان صادقی در وزن ۶۰ کیلوگرم، حسن یزدانی در ۶۶ کیلوگرم و علیرضا کریمی در ۸۴ کیلوگرم صاحب مدال طلا شد. صابر خانجانی، رضا مظفری و امین طاهری هم در اوزان ۵۰،۷۴ و ۱۲۰ کیلوگرم صاحب مدال برنز شدند. پدرام جمشیدی هم در ۹۶ کیلو پنجم شد. رضا اطری در ۵۵ کیلوگرم به عنوان هفتمی بسنده کرد.

به نقل از فارس، بدین ترتیب تیم ایران با کسب ۶۰ امتیاز و پس از ۱۹ سال(۱۹۹۵ میلادی) مقتدرانه قهرمان جهان شد.