به نقل از سایت سازمان لیگ، مهدی تاج درباره اهمیت ورزش بانوان اظهار داشت: با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری و توجه ایشان به ورزش بانوان، این بخش از جامعه باید حضور جدی در مسابقات ورزشی داشته باشند.

تاج در زمینه پخش مسابقات فوتبال بانوان گفت: اگر امکان پخش مسابقات با استفاده از تصویربرداری راه دور باشد، ما این مسابقات را پخش می کنیم، البته این موضوع باید به تایید شورای عالی سیما برسد.

وی افزود: امسال هزینه های ناظرین و داوران رقابت ها بر عهده سازمان لیگ گذاشته شده که ما سعی داریم در اسرع وقت این هزینه ها را پرداخت کنیم. همچنین ناظران و داوران بازی، باید حتی المقدور از مناطق نزدیک به محل برگزاری مسابقه انتخاب شوند.

تاج در ادامه گفت: ما از زحمات دکتر شجاعی، رئیس کمیته بانوان، در زمینه فوتبال بانوان تشکر می کنیم چرا که ما سیاست های کمیته بانوان را اجرا می کنیم.

رئیس سازمان لیگ ادامه داد: ما با بی نظمی در برگزاری مسابقات مخالفیم و مسابقات باید سر ساعت مقرر انجام شود و اگر تیمی در مسابقه ای حاضر نشد ما با آن تیم برخورد می کنیم، لیگ ۶ تیمی پایدار و منظم، بهتر از لیگ ۱۶ تیمی ناپایدار است.

وی در پایان گفت: ما امسال در لیگ برتر جوانگرایی کرده ایم، فوتبال بانوان هم باید جوان شود، همچنین باید تیم های بیشتری در لیگ بانوان حضور پیدا کنند.