سید سعید افجه ای درباره جلسه امروز هیات مدیره گفت: این جلسه، نوعی هم اندیشی داخلی بود. در این جلسه مسائل زیادی مطرح شد که نتایج خوبی هم داشت. یکی از مسائل اصلی پیگیری مصوبات قبلی بود که بیشتر زمان را به خود اختصاص داد و فرصتی برای بحثروی مصوبات جدید نگذاشت.

به نقل از فارس، وی ادامه داد: بحثروی آیین نامه کمیته انضباطی باشگاه از مسائل مطرح شده بود و قرار شد اعضای هیات مدیره این آیین نامه را نگاه کنند و در صورت نیاز مواردی که باید تغییر کند را در جلسه بعدی مطرح کنند.

سخنگوی باشگاه استقلال افزود: ما در جلسه امروز روی مسائل مالی بحثهای متنوعی داشتیم و راهکارها و وضعیت فعلی باشگاه را بررسی کردیم.

افجه ای در پایان و در پاسخ به این پرسش که آیا بحثی درباره کاهش قرارداد بازیکنان و کادر فنی در این جلسه شد، عنوان کرد: بله در این باره هم بحثشد و ان شاءالله نتایج آن به زود اجرایی می شود.