به نقل از سایت سازمان لیگ، غلامرضا بهروان ضمن بیان این مطلب گفت: شرکت آل اشپرت ابتدا اعلام کرده بود توپ های جدید در تاریخ ۲۴ شهریور به سازمان لیگ تحویل داده خواهد شد که با توجه به شروع مسابقات لیگ طبق برنامه از قبل تعیین شده در ۹ مرداد، شرکت آل اشپرت مجددا اعلام کرد که توپ های جدید را در تاریخ ۶ مرداد به سازمان لیگ تحویل خواهد داد.

بهروان افزود: ما می توانستیم از هفته دوم از توپ های جدید استفاده کنیم اما باید مطمئن می شدیم که کیفیت توپ های تحویلی مطابق با نمونه ارائه شده آل اشپرت در قرارداد باشد.

این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به مشکلاتی که سال گذشته توپ های شرکت آل اشپرت برای سازمان لیگ ایجاد کرده بود ما باید از بابت امسال مطمئن می شدیم چنین مشکلاتی برای سازمان لیگ ایجاد نشود، به همین دلیل دقت های لازم در رابطه با توپ های جدید صورت گرفت و از همین هفته توپ های جدید وارد مسابقات خواهد شد.

تمام هزینه های ترخیص توپ های جدید، توسط سازمان لیگ پرداخت شده است.