با این حال رسول خطیبی به " ورزش سه " گفت که تیمش از این هم موفق تر خواهد شد.

وی گفت: من از نظر امتیازگیری کاملا از تیمم راضی هستم، ما ۵،۴ بازیکن داریم که هنوز خیلی آماده نیستند و اگر آماده شوند می توانند خیلی به ما کمک کنند.

در بازی با ذوب آهن خیلی ها اعتقاد داشتند تراکتورسازی بازی محتاطی به نمایش گذاشت، البته سرمربی تراکتورسازی این را قبول ندارد: ذوب آهن با توجه به اینکه بازی اول را باخته بود، در شروع بازی تلاش زیادی کرد که ۳ امتیازی بازی را بگیرد. آنها نیمه اول خیلی خوب بازی کردند اما در نیمه دوم ما بهتر شدیم و چند موقعیت خوب را از دست دادیم.

او اعتقاد دارد بازیکنان خارجی تیمش هنوز به آمادگی صددرصد نرسیده اند: بازیکنان خارجی ما دیر به جمع ما اضافه شدند و هم از نظر تاکتیکی و هم بدنی عقب هستند. آنها باید رفته رفته با شرایط تیم عادت کنند تا بتوانیم از آنها استفاده کنیم.