او در حالی این تصمیم را گرفته که هنوز جوان است و مشکلی برای ادامه فوتبال ندارد.

پروین در مورد تصمیمش به " ورزش سه " گفت: «با توجه به این که نتوانستم تیمی در شان خودم و خانواده ام پیدا کنم، تصمیم گرفتم برای همیشه از دنیای فوتبال خداحافظی کنم.»

او که در سابقه بازی در پرسپولیس، استیل آذین، شاهین بوشهر و گهر دورد را دارد هم اکنون در شرکت تولیدی نان فانتزی ادامه فعالیت می دهد.