به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ سید مهدی رحمتی و حنیف عمران زاده به خانه بچه هایی که در جشن رمضان شرکت کرده بودند رفتند. این بچه ها آرزوهای ریز و درشتی داشتند که رحمتی و عمران زاده این آرزوها را برآورده کردند.
هر دوی این بازیکنان عکسی از حضور در خانه این بچه ها را منتشر کرده اند. رحمتی در زیر عکسی که منتشر شده است نوشته: «لب خط»
۲۵۱ ۴۱