به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از سایت رسمی فدراسیون؛ هوشنگ نصیرزاده رئیس کمیته تدوین و مقررات گفت: در مجمع عمومی که تا کمتر از دو ماه آینده برگزار می شود، اساسنامه فدراسیون فوتبال به روز رسانی خواهد شد. یکی از پیشنهادات در این مجمع ایجاد پست نایب رئیسی فوتسال و ارتقا این رشته در سطح نایب رئیسی است. تغییرات عمده دیگر بر اساس مدل اساسنامه فیفا است و آن معرفی روسای رکن قضایی(انضباطی، اخلاق و استیناف) به مجمع عمومی از سوی هیات رئیسه است که در آنجا برای ریاست آنها رای گیری می شود. همینطور آئین نامه کمیته اخلاق نیز که تمام مراحل آن نهایی شده در مجمع عمومی به رای گذاشته می شود.
وی در رابطه با اساسنامه قبلی فدراسیون فوتبال گفت: در دوره انتقالی اساسنامه اولیه به تائید فیفا در سال ۱۳۸۶ رسید و پس از اصلاح و انجام تغییرات جدید، مجددا متن آن ترجمه و برای فیفا ارسال شد. ضمن اینکه در اساسنامه اولیه که به تایید فیفا رسیده بود تاکید شده بود که از این پس برای تغییر در اساسنامه، تایید مجمع برای تایید اصلاحات انجام شده، کفایت می کند که این اساسنامه نیز در سال ۱۳۹۰ به تایید مجمع عمومی رسیده است.
وی در ادامه افزود: به همین دلیل فیفا در زمان انجام انتخابات فدراسیون فوتبال یک نماینده از خود را به عنوان ناظر بر انتخابات به تهران فرستاد و اتفاقا همین نماینده نسخه ترجمه شده اساسنامه ای که تغییر داده بودیم را در طول برگزاری مجمع در اختیار داشت و گزارشی که او به فیفا فرستاد به مفهوم پذیرفتن روال انتخابات بود.
۴۳ ۴۳