به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ محمد مایلی کهن که یکی از حاضران در برنامه مناظره شبکه یک بود، در مورد هزینه های فوتبال ایران گفت: «گرچه معتقدم در فوتبال ایران هزینه زیادی می شود، ولی همین هزینه زیاد هم در مقابل هزینه ای که سایر کشورها می کنند کم است. کشورهای دیگر هزینه های بیشتری در فوتبال می کنند. مشکل فوتبال این است که یک تابلو نتیجه دارد و نتیجه اش مشخص می شود. این است که نتیجه اش زود بروز می کند و همه می فهمند چه اتفاقی افتاده. من یک سوال دارم. ما در بازی با تیم های ملی کره و ژاپن، بعضی وقت ها می بازیم و بعضی وقت ها می بریم. حالا شما می توانید بگویید ما در بخش صنعت، به کشورهای دیگر چند چند باخته ایم؟»
۴۳ ۴۳