کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، اسامی محرومان هفته دوم لیگ برتر فصل ۹۴-۹۳ را به شرح زیر اعلام کرد:
سعید عزت الهی - ملوان - رای کمیته انضباطی فصل قبل
مهرداد کفشگری - پرسپولیس
محمد امین حاج محمدی - نفت تهران
همچنین علی دایی و یحیی گل محمدی و محسن بنگر در صورت عدم ارائه فیش واریزی جریمه رای انضباطی شماره دادنامه ۲۵۳-۹۳ / ۵/۱۳ از همراهی تیم شان محروم هستند.
۲۵۱ ۴۳