امروز در یکی از روزنامه های ورزشی خبری مبنی بر پرداخت پول از سوی این سازمان به باشگاه پرسپولیس چاپ شده بود که خلاف واقع است.
در این رابطه پرداخت هرگونه مبلغ به باشگاه های فوتبال بر اساس آیین نامه ها و مصوبات انجام می شود و خارج از این چارچوب به هیچ عنوان پولی به باشگاه ها پرداخت نمی شود.
لازم به ذکر است رسانه های دیداری و نوشتاری با توجه به رسالت بزرگی که در جامعه برعهده دارند همواره باید در انتشار اخبار دقت لازم را به خرج دهند و از چاپ اخباری که مصداق نشر اکاذیب دارد پرهیز کنند.
۲۵۱ ۴۳