به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، محمدنبی در این باره گفت: موضوعات اخیر که بین قلعه نویی و نکونام رسانه ای شده باید در خانواده فوتبال حل شود چراکه این افراد در زمره چهره های ملی بوده و فدراسیون فوتبال باید از جایگاه و شأن اهالی فوتبال دفاع کند و البته خدمات ایشان برای فوتبال ملی و باشگاهی ایران بی شمار و قابل توجه است.

وی افزود: از سوی دیگر اختلاف سلیقه در مباحثبین علی دایی و هوشنگ نصیرزاده ناشی از یک سوءتفاهم است و از آنجایی که مقررات انضباطی بعد از تصویب، از فصل جاری اجرایی شده است، لذا انتظار داریم تمام اهالی فوتبال با صبوری و خویشتن داری در اجرای این مقررات همکاری داشته باشند.

دبیرکل فدراسیون در پایان گفت: فدراسیون فوتبال ادامه این مباحثرا در رسانه ها درست نمی داند و قطعا این سوءتفاهم ها بین اهالی فوتبال باید منحصرا در خانواده فوتبال حل و فصل شود و ادامه این موضوعات و پرداختن به آن به هیچ وجه قابل قبول نخواهد بود و در جهت رشد فوتبال پایدار و نه تضعیف آن باید حاکم به عمل باشیم.