در تمرین امروز استقلال بهرام افشارزاده، محسن بزرگی، منصور پورحیدری، سید سعید افجه ای و امیر عرب حضور داشتند که پیش از شروع تمرین امیر قلعه نویی سرمربی آبی پوشان به استقبال آنها رفت و بازیکنان را دور هم جمع کرد.

به نقل از فارس، قلعه نویی در تمرین امروز استقلال گفت: وقتی امروز بهرام افشارزاده را دیدم یاد قریب مدیرعامل اسبق استقلال افتادم. استقلال امسال کار سختی دارد و شما بازیکنان باید تلاش کنید و برای موفقیت بجنگید چرا که همه دشمنی ها با امیر قلعه نویی است.

وی افزود: خدا شاهد است که بازیکنانی که به درد نمی خوردند را انتخاب نکردم و امسال استقلال دشمن زیاد دارد که همه آنها هم با من مشکل دارند و دشمن من هستند.

قلعه نویی در پایان درباره حضور افشارزاده در تمرین امروز استقلال خاطرنشان کرد: او طبق قولی که داده به تمرین آمد چرا که پیش از بازی اول مقابل راه آهن قول پاداش در صورت پیروزی را داد و حالا که به برتری رسیدیم او آمده که این پاداش را به بازیکنان بدهد. البته باید از اعضای هیأت مدیره و بقیه معاونان باشگاه استقلال که امروز به تمرین آمده اند، تشکر کنم.