آرتورو ویدال با بیان این جمله که " از بودن در یوونتوس خوشحالم " در صفحة شخصی اش در اینستاگرام،

پرونده انتقالش به یونایتد را خاتمه داد.

این ملیپوش شیلیایی در چند هفتة اخیر به عنوان بزرگترین هدف یونایتد در فصل نقل و انتقالات معرفی شده

بود و گفته میشود لوییس فن خال روی او برای فصل جدید لیگ برتر حساب ویژهای باز کرده بود.

ویدال با آمار ۲۸ گل زده و ۱۷ پاس گل، به عنوان یکی از عوامل اصلی سلطه یافتن چند سال اخیر یووه بر