جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: مدیرعامل فولاد خوزستان در مورد مشکل کارت های معافیت بازیکنان این تیم و فرزندش فرافکنی می کند.
سردار موسی کمالی در واکنش به صحبت های سیف الله دهکردی مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان اظهار داشت: حوزه نظام وظیفه براساس اسنادی که مشمولان ارائه می دهند، کارت معافیت برای آنها صادر می کند. به عنوان مثال فردی با ارائه شناسنامه، خود را تنها فرزند ذکور خانواده معرفی می کند، اما بعدا پس از بررسی های بیشتر مشخص می شود که شناسنامه و مدارک این فرد جعلی است. در ابتدا کارت اصلی معافیت صادر شده، اما پس از مشخص شدن ابطال می شود. در مورد ارائه سابقه جبهه پدر نیز همین مسئله وجود دارد.
وی گفت: حال ممکن جعلی بودن کارت پس از یک سال یا چند سال مشخص شود. در حال حاضر نیز این اتفاق افتاده است و تعدادی از بازیکنان مشهور از جمله پسر مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان نیز در این بین دیده می شود. متاسفانه مدیرعاملی که کارت فرزند خودش هم مشکل دار است، زمین و زمان را بدهکار می کند در حالی که مدارکی که برای معافیت داده شده زیر نظر خود او بوده است.
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: هرکسی ادعا می کند که مدرک معافیتش معتبر است به حوزه نظام وظیفه مراجعه کند تا بررسی مجدد صورت بگیرد و مشکلی وجود ندارد. در حال حاضر نیز معافیت ۵۳ نفر با مشکل مواجه است.
سردار کمالی تصریح کرد: برخی از افراد داوطلبانه مراجعه می کنند و خواهان بررسی مجدد مشمولیت شان هستند، اما متاسفانه بعضی قیافه حق به جانب دارند و ادعا می کنند که خلافی نکرده اند. ما اسم هیچ فردی را رسانه ای نمی کنیم، اما به نوعی به خود افراد اطلاع داده شده است.
وی در پاسخ به این سوال که برخی می گویند قانونی وجود دارد که پس از گذشت ۵ سال از معافیت، مدرک شان معتبر است و نظام وظیفه نمی تواند کاری کند، گفت: این قانون تا سال ۹۰ وجود داشت، اما پس از آن حذف شد و نظام وظیفه هر زمانی که اطلاع پیدا کند که کارت های معافیت مشکل دارد، می تواند آن را ابطال کند.
معاون اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در پایان تاکید کرد: هرکس می خواهد در آینده کارت معافیتش به مشکل نخورد، می تواند با مراجعه به نظام وظیفه وضعیتش را مشخص کند.
۲۵۱ ۴۳