به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، این مسابقات در استان کرمانشاه در دو کلاس ۴ و ۶ سیلندر برگزار شد که نفرات برتر هر کلاس معرفی شدند.
*در کلاس ۴ سیلندر:
مرتضی نوری با کسب زمان ۱/۵۷ / ۱۰ ثانیه(مقام اول)
وحید یوسفی با کسب زمان ۲/۴۲ / ۴۲ ثانیه(مقام دوم)
جبار ویسی با کسب زمان ۲/۴۵ / ۴۶ ثانیه(مقام سوم)
*در کلاس ۶ سیلندر:
تحسین پرویزی با کسب زمان ۲/۳۴ / ۶۸ ثانیه(مقام اول)
سید صادق فاطمی با کسب زمان ۲/۴۰ / ۶۱ ثانیه(مقام دوم)
افشین محمدی با کسب زمان ۲/۴۵ / ۱۲ ثانیه(مقام سوم)
همچنین به محمد زاهد کمانگر کاپ اخلاق تقدیم شد.
۴۳ ۴۳