به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران که تصمیم گرفته فوتبالش را در اسپانیا دنبال کند، همراه خانواده اش به این کشور رفته تا قرارداد خود را ببندد. در تصویر زیر، نکونام را در کنار پسرش آریانا می بینید. قرار است دوشنبه فاضلی مدیر برنامه های جواد به پامپلونا برود تا قرارداد این بازیکن بسته شود.
۴۳ ۴۳