هوشنگ نصیرزاده در گفت و گو با خبرآنلاین؛ به گوشه ای از اتهامات علی دایی علیه خود پاسخ داد. رئیس کمیته تدوین مقررات شکل ادبیات دایی را هدف قرار داده و از مربی پرسپولیس می خواهد به عنوان یک بازیکن بین المللی الگو اتفاقات خوب باشد نه الگوی حمله به داوران. نصیرازده دوباره می گوید: «هیچ جای دنیا نمی توانی به داوری اعتراض کنی ولی متاسفانه ایشان به جای پذیرفتن رویه بین المللی به افرادی که این مقررات را توضیح می دهند حمله می کنند. راستش اگر کسی حرف های ایشان را بخواندممکن است برایش این طور استنباط شود که آقای دایی امتیازاتی که در زمین نمی تواند بگیرد را می خواهد با مصاحبه علیه این و آن جبران کند. مسابقات بزرگ دنیا مثل ال کلاسیکو اشتباهات هنگفت دارد. حتی در جام جهانی هم این اشتباهات را دیدیم اما سرمربی پرسپولیس از الفاظ خوبی استفاده نمی کند و مصاحبه اخیر او علیه من هم دنباله اعتراض هایی بود که او به داور مسابقه داشت.»
او درباره مصاحبه اخیر دایی درباره خودش هم گفت: «ایشانحتی به من هم شبه وارد کرده که چرا بدون اینکه حقوق خوانده باشم مسئولیت کمیته تدوین مقررات را دارم. درحالی که هیچ دانشکده حقوقی در جهان مقررات فوتبال را تعریف نمی کند و این تخصص ویژه ای است که فقط با حضور در کلاس های معتبر بین المللی بدست می آید.»
دایی در بخشی از گفت و گویش به نصیرزاده طعنه زده که این کارشناس همه زمینه ها طوری حرف می زند که انگار خودش داستایوفسکی است و دایی و دیگران، کوکب خانوم. مقایسه ای که انگار خیلی هم نصیرزاده از آن بدش نیامده است و می گوید: «الفاظ دیگر ایشان مانند خطاب کردن داستایوفسکی و کوکب خانوم برای سطح دانش طرفین، نشان می دهد که ایشان فاقد توانایی مباحثه در حوزه فنی است. البته ایشان به طعنه من را داستایوفسکی خطاب کرده و خودشان را کوکب خانم. او باید به قوانین گذاشته شده احترام بگذارد و بیشترین انتظار هم از یکی مثل دایی می رود که پیش افکار عمومی بازیکن بین المللی بوده است.»
نصیرزاده درباره بحثانتقاد از داوری می گوید: «او می تواند شبانه روز علیه داوری مصاحبه کند اما باید مودبانه درباره اختلاف نظرهایش بگوید. همان طور که کارلوس کروش و دیگر مربیان در جام جهانی این کار را می کردند. مصاحبه بر علیه داوری بر اساس ماده ۶۸ آیین نامه انضباطی ایران در قبل و در هنگام و بعد از مسابقه به شیوه ای که در دنیا مرسوم است، ممنوع شده. برای مثال می تواند بگوید داوری می توانست برای ما پنالتی بگیرد. یکی از بازیکنان پرسپولیس به داور گفته افتضاح، یکی دیگر هم قوانین ما را که کپی برداری از قوانین اروپاست دیکتاتوری خوانده. اگر ایشان که بزرگ فوتبال است به قوانین احترام نگذارد چه انتظاری از دیگران داریم؟ بگذار برای تان مثالی بزنم،بگوویچ روز اولی که به قولاد آمده بود می گفت من درباره داوری هیچ اظهار نظری نمی کنم. اما سال قبل وقتی رفت پاس همدان بعد پایان یکی از بازی ها حمله کرد به سعید مظفری زاده تا کنک کاری کند چون او یاد گرفته اینجا دیوار داور کوتاه است. ما باید از داوران مان حمایت کنیم.»


۴۱۴۱