به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، این مدارک مربوط به فصل ۹۲-۹۳و۹۳-۹۴ خواهد بود و بشرح ذیل است:
۱ - آیین نامه های مربوط به مقررات بازیکنان تیم های زیر مجموعه لیگ حرفه ای فوتبال
۲ - فهرست اسامی بازیکنان تیم های تراکتور سازی تبریز، مس کرمان، سپاهان و ذوب آهن اصفهان، پرسپولیس و استقلال تهران به همراه مشخصات آنان
۳ - تصویری از برآورد بودجه سالیانه باشگاه های مذکور که قبل از شروع فصل در اجرای بند یک ماده ۳۶ در اختیار مدیریت برنامه و بودجه سازمان لیگ قرار گرفته
۴ - تصویری از مستندات اخذ شده مبنی بر تسویه حساب مالیاتی تمامی بازیکنان باشگاه های یاد شده موضوع بند ۳ ماده ۳۶ آیین نامه نقل و انتقالات بازیکنان حرفه ای فوتبال مصوب ۱۳۹۲
۵ - معین پرداخت های سازمان به باشگاه های صدر الاشاره
۶ - تصویری از مستندات اخذ شده مبنی بر معافیت و یا کارت پایان خدمت بازیکنان
۷ - تصویری از دستور العمل ها و بخشنامه های صادره از سوی سازمان لیگ در فصول یاد شده
۴۳ ۴۳