در پی انتشار خبر جدایی گوران پاندف بازیکن تیم ناپولی از این تیم مدیر اجرایی برنامه های این بازیکن در مصاحبه ای با تکذیب اخبار منتشره گفت: گوران برای سه فصل در پیراهن تیم ناپولی به میدان رفت و این درحالی است که وی همچنان علاقمند به حضور در این تیم است و می خواهد به کارش در آن طبق روال قبل ادامه دهد.

درحال حاضر نه من و نه روسای باشگاه با دیگر تیمها برای انتقال این بازیکن وارد مذاکره نشده اند و همین موضوع نشان دهنده تداوم حضور این بازیکن درتیم فوتبال ناپولی می باشد.