در حالی که روزنامه های فرانسوی خبر از امضای قرارداد سرخیو رومرو با تیم پرتغالی بنفیکا را داده بودند او تمام این اخبار را رد و اعلام کرد قصد دارد به کارش در این تیم مطرح ادامه دهد.

رومرو که فصل گذشته ذخیره دانیل سوباسیچ در موناکو بود با رد شایعات منتشره گفت: دوست دارم به کارم در موناکو ادامه بدهم. دخترم دوستان خوبی در موناکو و مدرسه اش دارد پس چه دلیلی وجود دارد که بخواهم باعثناراحتی خانواده ام بشوم؟

وی در ادامه افزود: تعطیلات خوبی را سپری کرده ام و نمی خواهم با شایعات بی اساس خراب شود. هرگزبا بنفیکا قرارداد امضا نکردم چون بازیکن سامپدوریا هستم و می خواهم به عنوان بازیکن قرضی برای بنفیکا یک فصل دیگر هم توپ بزنم.