استیون جرارد کاپیتان باشگاه لیورپول گفت: من فکر می کنم هواداران از عملکرد ما در فصل گذشته رضایت کامل دارند و اعتقاد دارند که ما فوق العاده ظاهر شدیم.

چرا که ما در فصل گذشته خیلی به قهرمانی نزدیک شدیم و اعتقاد داریم این فصل نیز می توانیم بهتر از فصل گذشته ظاهر شویم و عنوان دومی را با قهرمانی عوض کنیم.