ملت ایران:سرالکس فرگوسن، سرمربی منچستریونایتد، دیوید مویس، سرمربی جدید این باشگاه و جانشین خود را، بهترین گزینه ممکن برای هدایت شیاطین سرخ دانست.
سرمربی باتجربه یونایتدها روز گذشته به طور رسمی اعلام کرد که در پایان فصل اعلام بازنشستگی خواهد کرد و ساعتی پیش مویس به عنوان جانشین او معرفی شد.
فرگوسن که گفته می شود نقش زیادی در این انتخاب داشت، در مورد این انتخاب گفت: " وقتی ما در مورد گزینه ها در باشگاه بحثمی کردیم، ناگهان همگی بر روی دیوید مویس به توافق رسیدیم. دیوید مردی است که تعهد زیادی به کارش دارد و می تواند کارهای بزرگی انجام بدهد.
من مدتهاست که کار او را تحسین می کنم؛ از زمانی که در سال ۱۹۹۸ این بحثبود که او به عنوان کمک مربی به اینجا بیاید. او مربی جوانی بود که به تازگی دوران حرفه ای اش را آغاز کرده بود و از آن زمان، عملکرد فوق العاده ای در اورتون داشت. تردیدی نیست که او از کفیت لازم و مورد انتظار ما برای مربی باشگاه برخوردار است. "