ملت ایران: پس از استعفای یحیی گل محمدی کمیته فنی باشگاه پرسپولیس دو جلسه برای انتخاب سرمربی جدید تشکیل داد، سپس گزارشات این دو جلسه به هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس ارائه شد و در پایان هیئت مدیره انتخاب سرمربی قرمزپوشان در فصل جاری را به کمیته فنی سپرد.

کمیته فنی نیز زیر نظر علی پروین قرار است پس از آخرین جلسه خود سرمربی جدید پرسپولیسی ها را در فصل جدید معرفی کنند.

گفتنی است در حال حاضر سه گزینه ایرانی مد نظر قرمزپوشان است و قرار است تا روز دوشنبه تکلیف نهایی در خصوص انتخاب سرمربی پرسپولیسی ها گرفته شود.