ملت ایران:کریستیانو رونالدو ستاره پرتغالی رئال مادرید بعد از آنکه در بازی ۴شنبه شب گل دوم تیمش مقابل مالاگا را از روی یک ضربه ایستگاهی به ثمر رساند به طرز جالبی به شادی پرداخت. این گل دویستمین گلی بود که او با پیراهن رئال مادرید به ثمر می رساند.
کریس بعد از زدن این گل به سمت جایگاه ها که هواداران رئال مادرید در آن قرارداشتند حرکت کرد و فریاد می زد: «من اینجام؛ من اینجام.» و با دست راستش به سمت خودش و بعد به زمین چمن اشاره می کرد.
طبق گزارش منتشره در روزنامه آ. اس دلیل این شادی رونالدو این بود که به هواداران بگوید که در آینده هم در رئال خواهد ماند.