ملت ایران: برای ارزیابی عملکرد کادر فنی می توان از دو روش استفاده نمود. روش اول تحلیل نتیجه است و روش دوم تحلیل کیفیت فنی تیم براساس ارزیابی عملکرد مطابق بر سیر تمرینات. در فوتبال ایران به دلیل نبودِ بانک اطلاعات عملکرد فنی نمی توان از روش دوم استفاده کرد. ولی در این مقاله سعی شده است که با تحلیل دقیق نتیجه، فارغ از رتبه و جایگاه تیم، ارزیابی نسبی ازعملکرد فنی کادر فنی پرسپولیس عمل آوریم.
۱ - روندامتیاز گیری
کارنامه گل محمدی تا به امروز با ۷ برد، ۸ مساوی و ۱ باخت بیانگر میانگین ۸/۱ امتیاز در هر دیدار است. باتوجه به این میانگین امتیاز و در نظر گرفتن ۳۳ دیدار پرسپولیس می توان گفت که تیم گل محمدی با این میانگین امتیاز در صورت تعمیم آن به کل فصل، جایگاه چهارم جدول رابا ۵۹ امتیاز به دست خواهد آورد.
در نظر داشته باشید که یحیی گل محمدی تیم پرسپولیس را در نیمه فصل دوم در اختیار گرفت که ذاتا نسبت به نیم فصل اول به دلیل شناخت تیم ها از یکدیگر، شرایط ویژه تیم های سقوطی و صعودی و… سخت تر و به همین نسبت امتیاز گیری مشکلتر است. نمودار امتیاز گیری بیانگر موفقیت پرسپولیس در نیم فصل دوم است. پرسپولیس در نیم فصل دوم با افزایش ۰.۶ امتیاز نسبت به نیم فصل اول پس از نفت با افزایش ۰.۷، تیم دوم جدول است.
میانگین امتیاز پرسپولیس از ۱.۲ به ۱.۸ با حضور گل محمدی ارتقا پیداکرده است.
۲ - ساختاردفاعی
۰.۷ گل خورده در هر دیدار آمار تیم گل محمدی درنیم فصل دوم است. این آمار پرسپولیس را در رتبه سوم جدول پس از استقلال با ۰.۴ ومس با ۰.۶ قرار می دهد. این آمار بیانگر پیشرفت پرسپولیس در آمار گل خورده از ۱گل در هر دیدار در نیم فصل اول به ۰.۷ در دوران حضور گل محمدی است.
۳ - ساختارتهاجمی
۱.۲ گل زده در هر دیدار آمار تیم گل محمدی درنیم فصل دوم است. در این بخش تفاوتی نسبت به نیم فصل اول در تیم ایجاد نشده است. پرسپولیس در این آمار تیم ششم جدول است. مشکل بزرگ پرسپولیس در ساختار تهاجمی باحضور گل محمدی ترمیم نشد و ستارگان پرسپولیس در خطوط تهاجمی بازهم آمار پایین تراز سطح اول لیگ برتر از خود نشان داده است.
۴ - نمودارها بیانگر موفقیت گل محمدی بعنوان سرمربی تیم پرسپولیس است ولی پرسپولیس در لیگبرتر با مشکل بزرگی مواجه بود. ضعف در حفظ برتری در طول دیدار. پرسپولیس در ۳دیدار لیگ برتر پیروزی را با تساوی عوض کرد. دیدار با نفت آبادان، مس کرمان دراستادیوم آزادی و برابر ذوب آهن در اصفهان. نمونه نهایی این مشکل دیدار برابرسپاهان در فینال جام حذفی بود که با شکست و از دست رفت جام حذفی همراه شد. هر چندکه در دیدار برابر پیکان و گهر پرسپولیس توانست گل خورده را جبران کند ولی در باقیدیدارهای لیگ برتر کادر فنی پرسپولیس نتوانست در کوچینگ حین دیدار موفق عمل کند.
۵ - عملکردگل محمدی در پرسپولیس را نمی توان تنها با ۴ بند فوق تحلیل نمود ولی این چهار بندو اعداد و نمودار همراه آن می تواند به هواداران و مدیران پرسپولیس کمک کند که احساسی تصمیم نگیرند.