ملت ایران: طبق اعلام سایت رسمی باشگاه پرسپولیس فدا حسین مالکی رئیس هیات مدیره این باشگاه پس از جلسه اضطراری خود با محمد رویانیان مدیرعامل باشگاه، نتایج قابل انتشار این جلسه را در قالب دو ماده به این سایت اعلام کرده است. خروجی هایی که خود می تواند ابهامات زیادی را برای اهالی فوتبال ایجاد کند؛ در بند نخست اطلاعیه سایت رسمی باشگاه در خصوص وضعیت استعفای یحیی گل محمدی آمده است: " ضمن تشکر از زحمات و خدمات ارزنده ایشان، در دوران کوتاه سرمربیگری باید اعلام کنیم که چیزی از ارزش های ایشان کاسته نشده و زحمات وی نادیده گرفته نمی شود و باشگاه به گونه ای شایسته از ایشان تقدیر به عمل خواهد آورد ".
شاید در نگاه اول این گونه استنباط شود که مسوولان باشگاه با استعفای یحیی موافقت نکرده اند ولی وقتی قرار است از یحیی به نحو شایسته ای تقدیر شود یعنی او در برنامه های آینده جایی ندارد، نگاهی به بند دوم این اطلاعیه جدا از تائید جدایی یحیی از پرسپولیس ابهامات دیگری را ایجاد می کند؛ " درباره سرمربی و کادر فنی فصل بعد ابتدا چهار گزینه مطرح شد که سه گزینه ایرانی بودند و یک گزینه خارجی و در نهایت دو گزینه به عنوان اولویت تعیین شده و مقرر گردید مدیر عامل محترم باشگاه ظرف ۴۸ ساعت آینده بررسی های نهایی را انجام داده و پس از دریافت نظرات کارشناسی تصمیم نهایی را مطرح نماید ". آیا دو گزینه منتخب از بین ۴ گزینه مطرح شده هر دو ایرانی هستند یا یک خارجی و یک ایرانی؟ اگر جواب دوم صحیح است آیا این گزینه برانکو ایوانکوویچ است یا زلاتکو کرانچار؟ آیا علاقه رویانیان به کارکردن با مربیان ایرانی باعثخط خوردن هردو نفر خواهد شد؟ اگر گزینه ها ایرانی هستند حدس زدن نامشان نمی تواند کارچندان راحتی باشد، شایعات حکایت از این دارد که محمد مایلی کهن به شرط همکاری با مجید جلالی یکی از گزینه هاست و حسین فرکی هم در تیررس مدیران پرسپولیس قرار دارد، گزینه سوم هم منصور ابراهیم زاده است که البته احتمال انتخاب شدن این آخری نسبت به دوگزینه قبلی مثل امکان بارش باران در تابستان بوشهر است!