ملت ایران: یحیی گل محمدی در پایان بازی تیم های فوتبال پرسپولیس و سپاهان که با برتری اصفهانی ها خاتمه پیدا کرد در نشست خبری حاضر نشد.

وی هنگامی که قصد ترک ورزشگاه را داشت در حلقه خبرنگاران گرفتار شد و گفت: امشب هیچ حرفی برای گفتن ندارم. فکر می کنم اینگونه بهتر باشد.