ملت ایران: باید به ۸ یا ۹ سال قبل برگشت، به روزهایی که یحیی بعد از خودنمایی در فولاد به پرسپولیس برگشته بود و ضمن به دست آوردن پیراهن تیم ملی بازوبند کاپیتانی را هم به بازو می بست. آن روزها یحیی مدافع سرزنی بود، درست مثل علی انصاریان یا مهدی هاشمی نسب که هر کدام شان در زمان ارسال ضربات ایستگاهی و کرنرها بوی گل می دادند. البته یحیی به اندازه این دو نفر بوی گل نمی داد اما حضورش در محوطه جریمه سپاهان کافی بود تا مدافع بلند قامت و جوانی به نام محسن بنگر درصدد مهار او و هم تیمی های خوش پرش اش کریم باقری و علی انصاریان باشد.
۹ سال بعد محسن بنگر شاگرد یحیی است و نیازی به مهار او ندارد بلکه باید توصیه هایش را گوش کند تا سپاهان، تیم سابق خود که ۸ سال برایش بازی کرد را در راه رسیدن به جام ناکام بگذارد؛ البته اگر یحیی او را در ترکیب اصلی نگذارد نیازی به شنیدن این توصیه ها نیست!