ملت ایران: در شرایطی که در چند روز گذشته خبر از آمدن هادی عقیلی به تهران برای مذاکره با مسئولان فدراسیون و شخص کفاشیان برای حل مشکلات او و کی روش، به گوش می رسید، امروز نیز اسماعیل حسن زاده با اعلام حکم خود در مورد هادی عقیلی اعلام کرد که او می تواند طی یکی دو روز آینده به کمیته ی استیناف شکایت کند که این امر نشان می دهد او می تواند بخشیده نیز شود.
به گزارش سایت گل، حکم محرومیت هادی عقیلی در تاریخ ۳۱ فروردین از سوی کمیته ی انضباطی اعلام شده است و با تشخیص این کمیته رای در اختیار باشگاه قطری قرار نگرفت و شخصا به عقیلی رسید.