ملت ایران: اسماعیل حسن زاده رئیس کمیته انضباطی از احضار محمدرضا خلعتبری به کمیته انضباطی خبر داد.
به گزارش ملت ایران به نقل از گل وی در خصوص تخلف محمدرضا خلعتبری در دیدار مقابل داماش گیلان گفت: اگر چه هنوز گزارش نمایندگان دیدار سپاهان و داماش گیلان به کمیته انضباطی ارسال نشده است، اما به دلیل رفتارهای ناپسند محمدرضا خلعتبری مقابل داماش گیلان، وی روز ۷ اردیبهشت برای ادای پاره ای از توضیحات به کمیته انضباطی دعوت شده است.
او درباره دلیل احضار و عدم صدور رای به صورت غیابی می گوید: به دلیل حضور این بازیکن در رقابت های داخلی و آسیایی ترجیح دادیم تا این تاریخ در کمیته انضباطی حضور داشته و پاسخگوی سوالات ما باشد.
درواقع به نظر می خواهند یک پشت دست ملو به محمدرضا بزنند تا دیگر شلوغ نکند!