به گزارش ملت ایران به نقل از گل - آندره آ پیرلو ستاره باشگاه یوونتوس براین باور است که آنتونیو کنته یکی از بهترین سرمربیان دنیاست و در کتاب بیوگرافی اش متدهای کنته را مورد ستایش قرار داده.
این درحالی است که با روی کار آمدن کنته در یوونتوس، این تیم مبدل به یکی از قوی ترین تیم های قاره اروپا شده وروند رو به رشد این تیم ادامه دارد و پیرلو این پیشرفت ها را نتیجه تلاش های مربی جوان تیمش می داند.
پیرلو دراین باره می گوید: «من واقعا خوشبختم که با کنته آشنا شدم. من سرمربی فراوانی داشتم واو کسی است که بیشتر از سایرین مرا تحت تاثیر قرار داده.»
او کنته را یک نابغه می داند و معتقد است که کنته در مقایسه با آریگو ساکی هم یک گام جلوتر است: «اگر آریگو ساکی یک نابغه بوده، پس کنته چیست؟ من با دیدن کنته در انتظار یک مربی خوب بودم ولی او فراتر از " خوب " است. فکر می کردم که او یک سرمربی کاریزماتیک باشد ولی با دیدن او دریافتم که از نظر تاکتیکی و تکینیکی درسهای زیادی برای آموزش دادن حتی به همکارانش دارد.»
پیرلو در ادامه نوشت: «او کاری کرد که ما در یازده بازی حتی یک گل هم دریافت نکردیم و ما را تشویق می کرد تا در ۴۵ دقیقه های بعدی هم همین طور باشیم. به همین خاطر هم هست که ما به بردهای مهمی دست می یافتیم.»
او معتقد است که عشق کنته به کارش باعثشده تا مربی موفقی در کارش باشد: «کنته یک دیو است و هیچ وقت راضی نمی شود. او آینده را می بیند و می داند که در ۴۵ دقیقه بعد هم چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.»