ملت ایران: آرسنال در دیدار این هفته خود در خانه فولام با یک گل به برتری دست یافت.
پر مرتساکر در دقیقه ۴۳ تک گل توپچی ها را وارد دروازه میزبان کرد تا این تیم بار دیگر به رتبه سوم جدول رده بندی برسد.
استیو سیدول با تکل خشنی که در دقیقه ۱۲ روی پای میکل آرتتا زد از بازی اخراج شد تا ۴ دیدار آینده تیمش را از دست بدهد. سیدول به دلیل اینکه در ۲ دیدار ۲ بار از زمین اخراج شد، چنین محرومیتی برایش در نظر گرفته شده است.
آرسن ونگر با اینکه اولیویه ژیرو، مهاجم تیمش هم در دقیقه های پایانی از زمین اخراج شد، با اشاره به اینکه هر ۲ اخراج درست بوده اند در خصوص تکل سیدول گفت: تکل او خیلی خشن و ممکن بود آرتتا را با آسیب دیدگی بسیار جدی روبه رو کند. باید ببینیم برای آرتتا مشکلی پیش نیامده باشد. او در نیمه دوم هم بازی کرد ولی نمی دانم تا چه حد آسیب دیده است. سیدول به او لگد زد. لگد بدی هم بود.
ونگر در ادامه گفت: در این جور تکل ها ممکن است به سادگی پای بازیکن بشکند. اگر با تمام وزن خود روی آن پایش ایستاده بود، بدون شک دچار شکستگی می شد. اگر او را از دست بدهیم، ادامه فصل برایمان مشکل خواهد بود.