ملت ایران -کاسیاس با وجود نیمکت نشینی به نظر می رسد مشکلی به لوپز دروازه بان اصلی این روزهای رئال مادرید ندارد.