به گزارش ملت ایران به نقل از گل، در حالیکه نکونام آسیب دیده به نظر می رسید، فرهاد مجیدی هم که از درد مچ شکایت داشت زود از محل تمرین رفت. قلعه نویی هم بعد از زیرنظر گرفتن تمرین پیش از پایان سوار خودروی شخصی اش شد و رفت.

مجیدی هم یخ درمانی کرد و ۴۰ دقیقه دور زمین دوید و سپس محل تمرین را ترک کرد.در تمرین امروز مهدی رحمتی، امیرحسین صادقی، فرزاد حاتمی و هاشم بیک زاده غایب بودند.

نوروزی در این باره می گوید: مچ پای مجیدی دچار درد مختصری شد و باید یخ درمانی می کرد. جای نگرانی نیست و او مشکلی برای همراهی استقلال در بازی های آینده ندارد.