ملت ایران: لوسیانو پریرا و جونینیو دو بازیکن برزیلی فولاد که عید مهمان امید خالدی دفاع راست این تیم بودند، لباس های محلی عرب های خوزستان را امتحان کردند.