استرالیا از طریق کوریتیبا وارد برزیل شد و از آنجا به سوی ویتوریا که محل استقرار این تینم است پرواز خواهد کرد.

به گزارش رویترز، استرالیا در گروه B رقابتهای جام جهانی با تیم های اسپانیا، شیلی و هلند همگروه است.

رقابتهای جام جهانی از ۱۲ ژوئن(۲۲ خرداد) در برزیل با دیدار تیم میزبان با کرواسی کلید می خورد.

استرالیا روز ۱۳ ژوئن(۲۳ خرداد) در کویابا با شیلی مصاف می دهد.