عملکرد امری در این فصل علاقه باشگاه های همچون میلان را به خود جلب کرده بود، و هفت گذشته آنها قصد داشتند مربی ۴۲ ساله را جانشین کلارنس سیدورف کنند. با اینحال، بعد از آن سویا پیشنهاد تمدید قرارداد را به او ارائه کرد تا در پست خود بماند، پیشنهادی که با موافقت امری همراه شد تا امروز به طور رسمی اعلام شود.