ملت ایران: وجیه الله چشمه سری پزشک تیم پرسپولیس در مسیر رفتن تیم از هتل تا فرودگاه اصفهان درباره مصدومیت حسین ماهینی که منجر به تعویض او در دقیقه ۳۰ شد گفت: «ماهینی از ناحیه کشاله ران آسیب دید و باید فردا در تهران ام آر آی بدهد تا درجه آسیب دیدگی او مشخص شود.»

چشمه سری گفت بقیه بازیکنان پرسپولیس در دیدار مقابل ذوب آهن مشکل مصدومیت پیدا نکرده اند.