تونی اولیویرا که فصل گذشته در تراکتورسازی مربیگری می کرد برای فصل آینده با مسئولان این باشگاه به توافق نرسید تا پرونده فعالیت وی در ایران به صورت موقت بسته شود.
این مربی پرتغالی که اکنون در آسیا مشتریان زیادی پیدا کرده، برای فصل آینده از سه تیم قطری و چند تیم آذربایجانی پیشنهاد دارد که احتمال حضورش در لیگ قطر بیشتر است.

یک تیم قطری که در پایان فصل سرمربی خود را برکنار کرد، یکی از باشگاه ها خواهان اولیویراست اما این مربی پرتغالی هنوز مذاکره با این باشگاه و گزینه های دیگر را آغاز نکرده است.