بعد از انتخاب مجدد احمد ناطق نوری به عنوان رئیس فدراسیون بوکس حالا مسئولان این فدراسیون با مشکل جدیدی به نام انتخاب نایب رئیس روبرو هستند.

سال ها منوچهر مقصودی به عنوان نزدیک ترین فرد به ناطق نوری در این سمت فعالیت می کرد اما از چند ماه پیش ظاهرا مشکلاتی رخ داده که مقصودی را از این فدراسیون دور کرده است.

ناطق نوری بعد از انتخاب دوباره اش به عنوان رئیس فدراسیون باید به دنبال انتصاب نایب رئیس جدید باشد که این موضوع با توجه به تعدد نامزدها برای تصدی این پست نمی توانند کار آسانی باشد.

ناطق نوری در این باره به خبرنگار ورزشی تسنیم گفت: منوچهر مقصودی سال هاست یکی از نزدیکترین دوستان من است و حتی از برادر نیز به من نزدیک تر است. نمی توان از تجربیات او به سادگی گذشت. مقصودی از ابتدا در کنار این رشته بود و زحمات زیادی برای توسعه و پیشرفت بوکس ایران کشیده است. هیچ مشکلی با او ندارم و معتقدم باید ناز او را برای بازگشت به فدراسیون بکشیم.

وی ادامه داد: جوانان خوب و تحصیل کرده ای مانند روح الله حسینی در این رشته حضور دارند و قطعا در این دوره از آنها استفاده می کنم اما به هر صورت نباید از کنار تجربه افرادی همچون مقصودی گذشت. همانطور که گفتم باید برویم ناز او را بکشیم و او به فدراسیون بیاوریم. حضور مقصودی در هیئت رئیسه باعثدلگرمی من و بوکس ایران است.

رئیس فدراسیون بوکس عنوان کرد: به دنبال جذب سرمایه داران و مشارکت آنها در این رشته هستیم. بوکس نیاز به حمایت این افراد دارد و امیدوارم بتوانم در این دوره نیز این افراد و شرکت ها را به سمت بوکس ایران یوق دهم.

ناطق عنوان کرد: باید جوانان را به فدراسیون کشید و از توان آنها استفاده کرد. قطعا در این دوره فدراسیون را جوان خواهیم کرد تا خونی تازه به بوکس ایران تزریق شود.