بروس بومگارتنر دارنده ۱۳ مدال جهان و المپیک از آمریکا که در فینال مسابقات جهانی ۱۹۸۹ مارتینی سوئیس مغلوب علیرضا سلیمانی شد، در مورد درگذشت این قهرمان بزرگ ایرانی گفت: " از شنیدن خبر فوت سلیمانی ناراحت شدم. او رقیبی سرسخت و قهرمانی بزرگ بود. می دانم که او فرد محبوبی در ایران بوده و من با جامعه کشتی ایران همدردی می کنم. "

همچنین نناد لالوویچ رئیس فدراسیون جهانی کشتی در مورد درگذشت علیرضا سلیمانی گفت: " من نیز با شنیدن خبر غمگین کننده درگذشت قهرمان تاریخی ایران، تسلیت خود را اعلام می کنم. از سوی فیلا و خانواده کشتی همدردی خود را با جامعه کشتی ایران و همچنین خانواده و تمامی دوستان سلیمانی اعلام می داریم. "

سایت فدراسیون جهانی در ادامه گزارش خود به پیروزی تاریخی علیرضا سلیمانی مقابل بروس بومگارتنر اشاره کرده و او را با ۶ بازوبند پهلوانی، دارای ارج و اعتبار در جامعه ورزش ایران نامیده است.

فیلا همچنین از قول رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی نوشته است: " سلیمانی یک قهرمان بزرگ و همچنین یک پهلوان نمونه بود. خانواده کشتی ایران هرگز افتخارات و دستاوردهای او برای کشورش را فراموش نخواهد کرد. ضمن این که هیچگاه چهره مهربان و خندان او از یادها نمی رود. "