بهرام افشارزاده در نشست خبری بعد از قرارداد اسپانسر باشگاه استقلال گفت: در این چند روز مشکلی برای حساب های ما به وجود آمده که حساب های ما بسته شده اما راه هایی پیدا کردیم که بتوانیم سه میلیاردی که به ما تزریق شده واریز کنیم. طبق توافقی که انجام دادیم می خواهیم اول این مشکل را حل کنیم.

به نقل از فارس، وی در خصوص بودجه باشگاه استقلال گفت: ما باید از سازمان لیگ هم مبلغ ۱۰ میلیارد بگیریم که با حساب ۲۰ میلیارد خودمان و ۵ میلیاردی که خودم تامین می کنم ۳۵ میلیارد پول داریم که برای لیگ چهاردهم آن را هزینه می کنیم.

مدیرعامل باشگاه استقلال در خصوص اینکه امروز علی امیری و نظری جویباری به باشگاه آمده بودند و تکلیف آنها چه شد، گفت: امروز بیش از ۳۰ نفر به باشگاه آمدند و همه می توانند در باشگاه ما حضور پیدا کنند.

خبرنگاری گفت: اگر تکلیف آنها مشخص نیست پس چطور علی امیری تا بعداز ظهر امروز تلفن دستش بود و در باشگاه کار می کرد که افشارزاده گفت من به هیچ کس اجازه صحبت با بازیکنان را ندادم به این خاطر که باشگاه ۴۵ میلیارد تومان بدهی دارد و اگر ۳۵ میلیارد خودمان را وسط بگذاریم باید فکری کنم که با نفراتی که طلبکار هستند مذاکره کرده شاید بتوانم آنها را راضی کنم مقداری از طلبشان را ببخشند.

وی تاکید کرد: یک اولویت هم داریم و آن این است که کمپ استقلال باید تجهیز شود و خود باشگاه هم باید تعمیر شود. طبقه دوم و سوم باشگاه مشکلاتی دارد که ممکن است میهمانان خارجی بیایند و به همین دلیل باید سروسامانی به وضعیت باشگاه بدهیم.

خبرنگاری گفت: ظاهرا شما با حضور اهالی رسانه در باشگاه مخالفید که افشارزاده گفت: من که نمی توانم هخمه را در اتاق خودم کنار دستم بنشانم اما آن مشکل را حل کردم تا خدای ناکرده بی احترامی به رسانه ها صورت نگیرد.

وی در خصوص اینکه پرسپولیس یارگیری اش را شروع کرده و شما چه کار کرده اید، من نمی دانم قلعه نویی چه کاری کرده اما او ممکن است مذاکره کرده باشد. یکی از خبرنگاران گفت مگر مربی می تواند با بازیکنان مذاکره کند که افشارزاده کفت چرا نتواند من به هیچ عنوان در این زمینه دخالت نمی کنم چون کارهای بزرگتری در باشگاه دارم فردا گروهی را مشخص می کنیم که کار را پیش ببرند البته نه آن گروهی که قبلا حضور داشتند. ولی خیال ما که از اسپانسر راحت شود کار آن گروه جدید شروع خواهد شد. این را هم بگویم به هیچ عنوان قصد تخریب مدیران ۴۰ سال گذشته استقلال را ندارم.

وی در خصوص اینکه آیا با قلعه نویی به توافق رسیده یا خیر، گفت: صحبت با قلعه نویی خودش یک نوع قرارداد است و نیازی به این مسائل ندارد.

وی در پایان در خصوص اینکه نظری جوییاری و علی امیری امروز مدعی شدند شما از آنها خواسته اید به کارشان ادامه دهند، گفت: من هرگز چنین حرفی نزدم و فقط در جلسه امروز از اهمیت کار صحبت کردم. حتی آنها نمی دانستند من با قلعه نویی جلسه دارم. من امروز با همه در مورد اهمیت کار صحبت کردم و به هیچ کس قولی ندادم.