محمدباقر صادقی با باشگاه ذوب آهن مذاکره کرد و به توافق اولیه با این باشگاه رسید و به احتمال فراوان هفته آینده صادقی با ذوب آهن قرارداد امضا خواهد کرد.

صادقی با تایید این خبر به فارس گفت: هنوز پیوستنم به ذوب آهن به طور قطعی مشخص نشده است اما با این باشگاه به توافق اولیه رسیده ام و هفته آینده وضعیتم با ذوب آهن به طور قطعی مشخص می شود.