مسئولان باشگاه صبای قم پس از برگزاری جلسه با صمد مرفاوی با این مربی به توافق رسیدند که وی یک فصل دیگر هدایت تیم فوتبال این باشگاه را بر عهده داشته باشد.
توافق مرفاوی با باشگاه صبای قم یک ساله است و با این شرایط مربی فصل گذشته صبا در لیگ چهاردهم نیز روی نیمکت این تیم می نشیند.