رسول کربکندی با بیان اینکه خرج کردن در فوتبال رو به رشد است و درآمدی در آن وجود ندارد، اظهار کرد: ما نمی توانیم با قرار دادن سقف قرار داد و سقف بودجه برای باشگاه ها جلوی دادن این پول ها به بازیکنان را بگیریم، چند سال قبل هم دیدیم سقف قرار داد برای بازیکن ها گذاشته شد و هدف فدراسیون فوتبال در رابطه با رعایت قانون سقف قرار داد برای بازیکنان عملی نشد.
وی با اشاره به اینکه پول خرج کردن در فوتبال ایران با کیفیت فوتبال ایران همخوانی ندارد، افزود: راه کارهایی مانند سقف قرار داد برای باشگاه ها برای بلند مدت مناسب نیست و مدیران باشگاه ها راه های فرارش را بلد هستند و از زیر سقف قرار داد فرار می کنند که باعثبه وجود آمدن زیر میزی می شود و به ما اعلام می کنند فلان رقم، قرار داد فلان بازیکن است، اما نمی دانیم در پشت پرده این باشگاه ها چه خبر است!

این کارشناس فوتبال به سقف قرارداد بازیکنان اشاره کرد و گفت: در این طرح هم دیدیم که به غیر از قرار داد، باشگاه ها به بازیکنان ماشین، منزل و ملک می دادند و اینگونه این قانون را دور می زدند که تنها راه مبارزه با افزایش قرار دادها خصوصی سازی است.

کربکندی اضافه کرد: اگر باشگاه ها خصوصی شوند و حق پخش تلویزیونی، تبلیغات دور زمین به باشگاه ها داده شود ما پیشرفت خوبی را خواهیم دید.

وی خاطرنشان کرد: اگر به یک بازیکن ۱۰میلیارد تومان هم بدهیم اشکالی ندارد، اما باید بازده داشته باشد و به اندازه ۱۰میلیارد تومان ارزش فنی داشته باشد.

این کارشناس فوتبال خاطرنشان کرد: ما در مورد خصوصی سازی باشگاه استقلال و پرسپولیس خیلی صحبت کردیم، اما الان هم دوباره این دو باشگاه را به دو اسپانسر داده اند که این اسپانسر ها شاید سال آینده نباشند و استقلال و پرسپولیس در فصل آینده به مشکل بخورند.