امیر رضا خادم در توضیح بحثشفاف سازی قراردادها در فوتبال اظهار داشت: وزارت ورزش در قرارداد بازیکنان دخالتی نکرده است. در واقع این پیشنهاد تخصصی سازمان لیگ و اهالی فوتبال بوده و هدف ما نظام مند کردن و شفاف سازی هزینه های فوتبال است. آنچه ما از فدراسیون و سازمان لیگ خواسته ایم همین شفاف سازی هزینه های فوتبال است و اینکه اگر پولی از بودجه دولتی صرف می شود بی حساب و کتاب نباشد.

وی ادامه داد: ما در بحثقرارداد بازیکنان دخالتی نداریم بلکه آنچه سازمان لیگ به ما پیشنهاد داده سقف هزینه باشگاه است که حسابرس دارد و سازمان بازرسی بر آن نظارت می کند. تمام بحثما همین یک جمله یعنی شفاف سازی هزینه در فوتبال است. سایر مسائل مباحثتخصصی است که نه به آن ورود می کنیم و نه صلاحیت ورود به آن را داریم.

نماینده تام الاختیار وزیر ورزش در واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال یادآور شد: سازمان لیگ به ما اعلام کرده بحثسقف هزینه باشگاه ها موضوعی است که در اروپا هم دنبال می شود و حتی پلاتینی نیز این مسئله را پیگیری می کند.

خادم در مورد واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی گفت: به طور حتم تا پایان سال شرایط کامل حقوقی برای واگذاری استقلال و پرسپولیس از طریق سازمان خصوصی سازی را فراهم می کنیم و بعد از آن وزارت ورزش و جوانان دیگر وظیفه ای ندارد و این واگذاری از طریق وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: در بحثواگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس از یکی دو هفته دیگر کمیته ای را تشکیل می دهیم که نمایندگان سازمان خصوصی سازی و مجلس هم در آن حضور دارند تا ساز و کار واگذاری این دو باشگاه را مشخص کنیم اما به طور قطع این واگذاری در این فصل انجام نخواهد شد.