ملت ایران: خبرگزاری الامل عراق در گزارشی نوشت: این مربی ایرانی هدایت تیم فوتبال ˈنجف اشرف ˈ در لیگ برتر باشگاههای عراق را رد کرد.
به گزارش گل، به نقل از ایرنا: در روزهای اخیر پیشنهادی از سوی ˈمحمد سعد مردان ˈ تاجر عراقی به دایی برای هدایت تیم فوتبال نجف اشرف ارائه شد اما وی این پیشنهاد را رد کرد. مردانˈ که یکی از بازرگانان اهل نجف اشرف می باشد و بصورت گسترده با ایران تجارت می کند برای راضی کردن این مربی ایرانی جهت هدایت تیم نجف اشرف تماس گرفته است.
دایی عنوان کرده است که در حال حاضر در اندیشه مربیگری در فوتبال عراق نیست و می خواهد با پایان گرفتن لیگ برتر ایران کمی استراحت کند.