ملت ایران: بازی با نفت؟
امروز خوب بازی نکردیم اما ۳ امتیاز را گرفتیم، مهم این بود که ۳ امتیاز را بگیریم که به این هدف رسیدیم. در روزهای گذشته هم تمرینات خوبی نداشتیم زیرا مدام تعطیل بود بعد از ۴ روز تعطیلی آمدیم و تمرین کردیم و دوباره تعطیل شد. نفت هم انگیزه زیادی داشت، آنها چیزی برای از دست دادن نداشتند و در نهایت ۳ امتیاز بازی را ما گرفتیم.

بازی خودخواهانه شجاعی؟
شجاعی ده دوازده گل زده است و فکر می‌کند همه چیز تمام شده است اما من به او گفتم باید پاس بدهد، او در ابتدای فوتبالش است.

رضایت از کیفیت؟
در آن مسابقه پنج شش موقعیت گلزنی داشتیم اما بازی مساوی شد و صفر - صفر به پایان رسید اما امروز که خیلی خوب نبودیم ۳ امتیاز را گرفتیم.

تمرینات مس در نوروز؟
در ایران تعطیلی زیاد است، سه‌شنبه گفتم تمرین کنید، گفتند نمی‌شود، گفتم چرا؟ گفتند ۱۳ بدر است اما من دیگر تعطیلی نمی‌دهم و باید تمرین کنیم. در سه بازی آخر هم با ترکیب اصلی بازی خواهیم کرد.

گل