ملت ایران: جلسه تمرینی پرسپولیس در ورزشگاه عضدی برگزار شد.

به گزارش گل، پس از آنکه یحیی گل محمدی حاضر به مصاحبه با خبرنگاران نشد به سوی رختکن ورزشگاه رفت و تمرینات پرسپولیس را پیگیری کرد. این تمرین که از ساعت ۱۸ آغاز شد به مدت یک ساعت به طول انجامید. در این تمرین بازیکنان به گرم کردن و کارهای کششی و استقامتی پرداختند.

آشنایی با چمن مصنوعی ورزشگاه یکی از اهداف اصلی تمرین امروز پرسپولیس بود. نکته جالب در تمرین پرسپولیس عدم حضور هواداران و خبرنگاران بود اما حضور چندین لیدردر تمرین خود نمایی می کرد. تیم پرسپولیس که پیش از این در زیبا کنار رشت اقامت داشت امروز و پیش از تمرین به هتل نزدیک ورزشگاه نقل مکان کرد.

رویانیان نیز در دقایقی از تمرین امروز نظاره گر تمرینات پرسپولیس در ورزشگاه عضدی بود. به جهت اتفاقات روی داده در تمرین بازی دور رفت لیگ در ورزشگاه عضدی اینبار لیدرهای باشگاه پرسپولیس مسولیت حفظ آرامش و برگزاری تمرین پرسپولیس بدون حضور تماشاگران را بر عهده داشتند.

در این بین، رفتارهای شیرینی، سرپرست پرسپولیس باعثشد که او باز هم مرد اول حاشیه های تمرین پرسپولیس در عضدی باشد. ابتدا درگیری لفظی شیرینی با حراست ورزشگاه عضدی سوژه داغ تمرین بود و پس از آن نوبت به شکایت از حضور هوادارانی بود که در بیرون از ورزشگاه بودند. گویا به دلیل حضور هواداران در بیرون ورزشگاه شیرینی با مسئولین نیروی انتظامی تماس گرفته و از آنها خواسته بود تا قرمزها را مراقبت کنند…